Lõi lọc khoáng đá

300,000.00 250,000.00

Lõi lọc khoáng đá có chức năng Bổ sung khoáng chất cho nước sau khi lọc và tăng thêm độ pH