Lõi lọc PP 1 micron

110,000.00 90,000.00

Lõi lọc PP 1 micron Lọc các tạp chất hữu cơ, rỉ sét, bùn đất hay các chất lơ lửng trong nước có kích thước lớn hơn 1micrõi loc