Lõi lọc PP5 micron

90,000.00 80,000.00

Lõi lọc nước RO 5 PP micron loại bỏ các tạp chất hữu cơ, rỉ sét, bùn đất hay các chất lơ lửng…..có  kích thước lớn hơn 5 micron