Màng lọc RO

650,000.00 600,000.00

Màng lọc RO có chức năng lọc các hợp chất hữu cơ, kim loại, amip, asen, vi khuẩn có kích thước chỉ 0.5 nanomet( to hơn chỉ vài ba phân tử nước)

còn 5 hàng