Lõi hồng ngoại xa

300,000.00 250,000.00

Lõi tạo vị có chức năng  chia các nhóm phân tử nước nhỏ hơn để cơ thể hấp thụ dễ dàng hơn, đồng thời tăng khả năng hòa tan oxy vào trong nước

còn 4 hàng

Lõi hồng ngoại xa

300,000.00 250,000.00