Lõi lọc nước RO- lõi OCB

150,000.00 110,000.00

Lõi lọc OCB: Hấp thụ mạnh các loại chất nhờn, mùi và các chất hữu cơ hòa tan. Than hoạt tính còn chứng tỏ được hiệu quả trong xử lý chất phóng xạ, asen và amoni

còn 10 hàng

Lõi lọc nước RO- lõi OCB

150,000.00 110,000.00