Máy lọc nước Karofi Optimus i2, O-i229/A

9,070,000.00 7,890,000.00

Máy lọc nước Optimus O-i229/A tự động báo thời gian thay lõi lọc, đo tường tận độ tinh khiết và cảnh báo rò gỉ, lõi ORP giúp phòng ngừa bệnh tật

Máy lọc nước Karofi Optimus i2, O-i229/A

9,070,000.00 7,890,000.00